Yhdessä hyvä OTE
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteishanke

Työtoiminnasta töihin

Kehitetään maakunnallisia työllistymistä tukeavia palveluita sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä. Tavoite on osatyökykyisten tukeminen "pajoista baanalle".


Opinnoista töihin

Muodostetaan maakuntaan opinnoista töihin siirtymistä tukevat verkostot sekä koordinoidaan työelämäyhteistyötä yhdessä oppilaitosten kanssa.

 

Osallisuutta tukeva toiminta

Tavoitteena on osallisuutta tukevien tukitoimien ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelujen entistä parempi hyödyntäminen ilman diagnoosirajoituksia.