Konsensus saavutettu osatyökykyisten työllistämiseksi

30.11.2018

Maanantaina 19.11. Lappeenrannan Kasinolla päästiin virallisesti yhteisymmärrykseen ja katseet käännettiin kohti yhteistä tavoitetta: osatyökykyisten parempaa työllistymistä. Tilaisuuden agendana oli OTE-hankkeen jälkeinen työelämäverkoston kokoaminen sekä sen toimivuudesta vastaavien tahojen määrittäminen.

Paikalla puheenvuoroja pitivät OTE-hankkeen lisäksi STM:stä sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, Kaakkois-Suomen TE-palveluiden johtaja Juha Kouvo, Eksoten aikuisten psykososiaalisten palveluiden johtaja Tiina Kirmanen, KELA:n työ- ja toimintakykyetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Mats Enberg, järjestöjä edustamassa Lasse Koivumäki Heikintalolta, Imatran kaupungin kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo sekä Etelä-Karjalan liiton muutosjohtaja Aija Tuimala.

Suuret saappaat

OTE-hankkeella oli kaksi tavoitetta; koota työelämäverkosto yhteen ja tuottaa verkoston kanssa toimintamallit reitiksi osallisuudesta, opinnoista ja työtoiminnasta työelämään. Hankkeen vuoden mittaisen aikarajoituksen tunnistettiin luoneen suuret saappaat, mutta ne saatiin onnistuneesti täytettyä.

Puheenvuoroista kantavana teemana kaikui huoli nykyisen työllisyyden toimijakentän siiloutuneisuudesta ja tätä kautta palveluiden pirstaleisuudesta. Nykytilanteessa asiakas ikään kuin kimpoilee erilaisten luukkujen ja palveluntarjoajien välillä. Kehityskeinona tähän haasteeseen korostettiin kommunikaation ja yhteistyön merkitystä organisaation välillä. Jotta toiveet kommunikaation ja yhteistyön kehityksestä eivät jäisi puheen tasolle, tarvitaan työelämäverkoston toimintaan selkeät vastuualueet. Konsensussopimuksessa määritettiin vastuut kolmessa kokonaisuudessa, joiden toimivuus on tärkeää osatyökykyisten työllistymiseksi:

  • Työkykykoordinaattoriverkosto
  • Työnantajayhteistyöverkosto
  • Sosiaalisen kuntoutuksen malli

Vastuunjako

  • Työkykykoordinaattoriverkoston koolle kutsuminen on sote-toimijana Eksoten (myöhemmin maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla ja maakunnan liikelaitoksella sopimallaan työnjaolla) vastuulla. Eksoten nimeämän yhteyshenkilön vastuulla on puolestaan koordinoida toimijat yhteen sopimaan erikseen verkoston toimintatavasta ja roolista sekä ylläpitämään tyko-yhteyshenkilölistaa verkkosivuillaan, kunnes asiat siirretään maakunnan sivuille.
  • Työnantajayhteistyöverkoston koolle kutsuminen on kasvupalvelujen toimijana Kaakkois-Suomen TE-palvelujen (myöhemmin maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla ja maakunnan liikelaitoksella sopimallaan työnjaolla) vastuulla. TE-palvelujen nimeämän yhteyshenkilön vastuulla on tyko-verkoston tapaan koordinoida olemassa olevat työelämäverkoston toimijat sopimaan vielä tarkemmin verkoston toimintatavasta ja rooleista.
  • Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä vastaa Eksoten aikuissosiaalityö (myöhemmin maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla ja maakunnan liikelaitoksella sopimallaan työnjaolla).

Verkostoa täydennetään tarpeen mukaan ja seuraavat osapuolet ovat tässä vaiheessa sitoutuneet työelämäverkoston yhteiseen kehittämiseen:

Jotta konsensussopimus ei olisi vain tahroja paperilla, tarvitaan käytännön toimia. Yhteiseen kehittämiseen sitoutuneet em. toimijat ovat hyvin tärkeässä roolissa yhteistä tahtotilaa kohti etenemisessä. Tehdään muutos yhdessä!

Konsensussopimusta pääset tarkastelemaan täältä.


Samuli Grove, projektityöntekijä

Yhdessä Hyvä OTE


Seuraa OTE-hankkeen kanavia;

Twitter

Instagram: @yhdessa.hyvaote

Facebook